Reintegracja Kampusu Pracze

Reintegracja Kampusu Pracze

04.04.2022r

Świętujemy ważny dzień! Wiceminister Ministerstwo Rozwoju i Technologii Mariusz Jerzy Golecki i dyrektor Łukasiewicz PORT Andrzej Dybczyński podpisali dzisiaj umowę o doposażeniu Instytutu. Oznacza to, że siedziba Łukasiewicz – PORT powiększa się o pozostałe budynki i teren Kampusu Pracze, które na ten cel przekazało dla Miasto Wrocław.

Reintegracja kampusu tworzy podstawy do rozwoju Instytutu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci,

pozwoli na realizację wielu ambitnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, jest szansą na rewitalizację pozostałych historycznych zabudowań i terenów zielonych Kampusu Pracze.

Teraz przed nami długotrwały i kosztowny proces przywracania nowej części Instytutu Łukasiewicz – PORT do świetności oraz dostosowania budynków do nowych funkcji.

Reintegracja Kampusu Pracze to kamień milowy w rozwoju Instytutu Łukasiewicz – PORT. Jak do niej doszło, co oznacza dla Łukasiewicz – PORT i kiedy możemy spodziewać się efektów zmian? Między innymi o tym dyrektor Łukasiewicz – PORT dr Andrzej Dybczyński opowiada w rozmowie z Echo24: https://www.youtube.com/watch?v=M708goM2-u4&ab_channel=TelewizjaEcho24. Polecamy!