Cele fundacji

Wspieranie inicjatyw, projektów i przedsięwzięć mających na celu

wzrost zainteresowania wskazanymi dziedzinami naukowymi i rozpowszechnienie wiedzy o nich.

Wspieranie działalności naukowej i edukacyjnej oraz popularyzacja nauki
Wspieranie działalności naukowej i edukacyjnej oraz popularyzacja nauki
Promocja społecznej odpowiedzialności sektora B+R
Promocja społecznej odpowiedzialności sektora B+R
Rozwój i wsparcie uzdolnień i umiejętności dzieci i młodzieży
Rozwój i wsparcie uzdolnień i umiejętności dzieci i młodzieży
Realizacja projektów proekologicznych
Realizacja projektów proekologicznych
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
Promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa