O fundacji

Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, której siedziba mieści się na Kampusie Pracze przy ulicy Stabłowickiej 147 we Wrocławiu, to organizacja pozarządowa założona w 2019 roku. Jej głównym celem jest działalność naukowa, edukacyjna oraz popularyzacja wybranych obszarów nauki. Fundacja realizuje przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii, inżynierii materiałowej i biobankowania. Prowadzi również działania popularyzujące wiedzę z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych z uwzględnieniem wiedzy i troski o klimat oraz środowisko naturalne. Jej aktywności są kierowane do różnych grup wiekowych społeczeństwa. Fundacja PORT uzyskała w 2022 roku status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wspieramy rozwój nauki

Fundacja PORT realizuje projekty edukacyjne mające na celu wzbudzenie społecznego zainteresowania różnymi obszarami nauki, przybliżenie szerokiej publiczności tajników wiedzy oraz ukazanie celów i znaczenia osiągnięć naukowych dla codziennego życia. Zachęcamy do odkrywania i eksplorowania nowych technologii, ścisłych i przyrodniczych dziedzin nauki, a także aktywnego, badawczego spędzania czasu. Jedno z naszych przedsięwzięć jest efektem współpracy Fundacji z międzynarodową firmą OSRAM i koncentruje się wokół zagadnień związanych z fotoniką i mikroelektroniką. W ramach tego projektu na Kampusie Pracze powstaje nowoczesne laboratorium edukacyjne, którego program adresowany będzie do odbiorców z różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego przygotowaniem zajmuje się doświadczona kadra Łukasiewicz – PORT. Zapraszamy wszystkich do aktywności łączących różne środowiska i pokolenia, a firmy – do dzielenia się wiedzą, pomysłami i osiągnięciami, by wspólnie wypełniać misję społecznej odpowiedzialności nauki i biznesu.

Zapraszamy wszystkich do aktywności łączących różne środowiska i pokolenia, a firmy – do dzielenia się wiedzą, pomysłami i osiągnięciami, by wspólnie wypełniać misję społecznej odpowiedzialności nauki i biznesu.

Pióro do pisania

Dokumentacja

STATUT Fundacji PORT do pobrania Kliknij, aby pobrać (PDF, 300KB)

Sprawozdania z działalności Fundacji:

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2019 – pobierz
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2020 – pobierz
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2021 – pobierz
Roczne sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok 2022 – pobierz