Zarząd

Prezes

prof. dr hab. Detlef Hommel

prof. UWr

Prezes Zarządu

fundacja@port.lukasiewicz.gov.pl

+48 71 734 77 77

Joanna Cybińska

Członek Zarządu

joanna.cybinska@port.lukasiewicz.gov.pl

+48 722 211 848

Członek

Paweł Kurant

Członek Zarządu

pawel.kurant@port.lukasiewicz.gov.pl

+48 664 084 515

Profil linkedin