Ogrody Doświadczeń

Program Badawczy realizowany przez PORTOGRODY DOŚWIADCZEŃ Centrum Edukacji Technologicznej(link), to świeże i innowacyjne podejście do poznawania i odkrywania tajników nauki, specyfiki pracy w laboratoriach oraz prezentacja praktycznego wymiaru procesów badawczych. Dzięki autorskim programom edukacyjnym możemy zachęcić młodych ludzi do rozwijania swoich pasji w świecie nauki.

Nasza idea? Prezentacja nauki jako ogromnej przestrzeni do rozwijania swojego potencjału oraz poszerzania doświadczalnych horyzontów.

Dzięki współpracy Fundacji PORT, firmy OSRAM oraz ŁUKASIEWICZ – PORT możliwe stało się zorganizowanie w ramach Ogrodów Doświadczeń programu badawczego skierowanego do młodzieży licealnej, którego głównym celem jest popularyzacja nauki w dziedzinie fotoniki oraz chemii materiałowej.

Tematyka zajęć prowadzonych w laboratoriach na Kampusie Pracze, siedzibie PORT-u, skupia się wokół fotoniki oraz chemii materiałowej.

projekt

Poprzez odkrywanie właściwości spektroskopowych materiałów luminescencyjnych, chcemy zobrazować w jaki sposób odkryto np. tomograf i jak pracuje się nad ulepszeniem takich technologii jak oświetlenie LED, czy tomografia komputerowa. Synteza leków organicznych pozwoli zrozumieć w jaki sposób powstają substancje farmaceutyczne i dlaczego odkrywanie nowych leków, to tak duże wyzwanie dla nauki.

Naszym celem jest proces badawczy z prawdziwego zdarzenia. Wierzymy, że tylko tak, przyszli naukowcy mogą zdobyć doświadczenia i zobaczyć, w jaki sposób pracują uczeni na całym świecie.

Wierzymy, że program przygotowany przez Ogrody Doświadczeń daje młodym ludziom możliwość przekonania się w praktyce jak funkcjonuje profesjonalny Instytut Naukowy, jak i również zdobycia doświadczenia laboratoryjnego, a także ukierunkowania swoich zainteresowań do podejmowania nowych wyzwań.

Nabycie odpowiednich nawyków naukowca: odpowiedzialności, dokładności i współpracy podczas takiego procesu, może być unikatowym doświadczeniem.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w projekcie rozwinie chęć eksplorowania, obserwowania i poznawania oraz oprócz zdobytych merytorycznych i społecznych kompetencji, a przy okazji przyniesie młodzieży dużo radości.