Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy za wsparcie!

03.10.2023r

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ramach rozliczenia za 2022 r. zdecydowali się przekazać 1,5% podatku na działania Fundacji PORT, które wspierają edukację dzieci i młodzieży.

Cała zebrana w ten sposób kwota zostanie przeznaczona na organizację warsztatów i zajęć naukowych, które pomagają dzieciom i młodzieży odkrywać fascynujący świat nauki. Wasze zaangażowanie ma ogromne znaczenie dla naszej misji popularyzacji nauki i rozwoju młodych umysłów.

To niezwykłe, jak wspólnie możemy wpływać na kształtowanie przyszłych pokoleń naukowców, inżynierów oraz tworzyć przestrzeń, w której edukacja i nauka stają się źródłem inspiracji i poznawania świata.

Dzięki Wam możemy kontynuować naszą pracę na rzecz edukacji i popularyzacji nauki. Razem tworzymy społeczność, która docenia naukę i jej znaczenie w naszym życiu.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie i zaufanie!