Porozumienie o współpracy z Gminą Miękinia

Porozumienie o współpracy z Gminą Miękinia

13.02.2023r

Porozumienie o współpracy podpisano 02.02.2023 roku. W ramach porozumienia podejmowane będą wspólne przedsięwzięcia w zakresie edukacji, ekologii, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz nauki. Dzięki współpracy możliwe będzie utrwalenie relacji pomiędzy środowiskiem naukowym a samorządowym a także organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i popularyzatorskich.