Twoje 1,5%, wspólna inwestycja w edukację

Twoje 1,5%, wspólna inwestycja w edukację

13.02.2024r

Dzięki współpracy Fundacji PORT z firmą OSRAM w Instytucie Łukasiewicz – PORT w 2022 r. powstało nowoczesne laboratorium edukacyjne umożliwiające realizację zajęć z dziedzin takich jak fotonika i chemia materiałowa. Rok 2023 r. upłynął pod znakiem rozwijania oferty warsztatowej oraz innych form edukacyjnych, wpisujących się w realizację misji społecznej odpowiedzialności nauki przez Łukasiewicz – PORT oraz Ogrody Doświadczeń. Misja ta zakończyła się sukcesem – zaledwie w drugim roku działalności zespół Ogrodów Doświadczeń zorganizował ponad 900 warsztatów dla blisko 8400 dzieci! Dzięki wsparciu Fundacji część wydarzeń odbyła się bezpłatnie.

  • Wśród instytucji, z którymi Fundacja PORT ma podpisane porozumienie o współpracy, są m.in. Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej oraz Urząd Miejski w Miękini. W ramach tych porozumień, a także dzięki wsparciu finansowemu Fundacji, nawet kilka tysięcy dzieci rocznie może skorzystać z bezpłatnych warsztatów, wydarzeń i aktywności zachęcających młode osoby do poznawania fascynującego świata nauki – mówi Paweł Kurant, wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Wybrane wydarzenia, jak udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki oraz niektóre warsztaty, odbywają się przy wsparciu finansowym Fundacji. Wielkość finansowania jest zależna od puli środków przekazanych przez darczyńców, dlatego, jak co roku, gorąco zachęcamy do przekazywania 1,5% na Fundację PORT – dodaje Paweł Kurant.

Uzyskane środki zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji. Poza wspieraniem działalności naukowej i edukacyjnej należą do nich także wspieranie młodych talentów, realizacja projektów proekologicznych oraz m.in. promocja zdrowego trybu życia. Każdego roku we współpracy z Fundacją w Łukasiewicz – PORT jest także organizowany Piknik Naukowy – wydarzenie skierowane do lokalnej społeczności, podczas którego kampus na Praczach Odrzańskich otwiera się dla zwiedzających. Uczestnicy mają wtedy szansę porozmawiać z naukowcami, wziąć udział w licznych wykładach, warsztatach i aktywnościach naukowych, a także zwiedzić laboratoria, które na co dzień są miejscem pracy badaczy.

Przekazując 1,5% na Fundację PORT, zapewniasz dostęp do kreatywnych, pozaszkolnych form zdobywania wiedzy dzieciom z różnych środowisk, wspierasz rozwój młodych talentów oraz kompetencji, mających bezpośrednie przełożenie na jakość życia przyszłych pokoleń.

Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
KRS: 0000787023