Wspieraj popularyzację nauki oraz edukację dzieci i młodzieży – przekaż 1,5% podatku

Wspieraj popularyzację nauki oraz edukację dzieci i młodzieży – przekaż 1,5% podatku

27.01.2023r

Działająca przy Łukasiewicz – PORT Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii istnieje od 2019 r., a do jej głównych celów należy popularyzacja nauki wśród szerokiej publiczności. Swoją aktywność adresuje w szczególności do dzieci i młodzieży, oferując atrakcyjne pozaszkolne formy edukacji. Warsztaty, które odbywają się w laboratoriach Łukasiewicz – PORT, pozwalają uczestnikom zdobywać wiedzę przez doświadczenie, a także poznawać i eksplorować nowe technologie. Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazując 1,5% podatku na realizację jej działań statutowych, można wesprzeć rozwój programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Dzięki współpracy Fundacji PORT z firmą OSRAM w Instytucie Łukasiewicz – PORT powstało nowoczesne laboratorium edukacyjne umożliwiające realizację zajęć z dziedziny fotoniki i chemii materiałowej. Odbywające się w nim warsztaty dla młodzieży szkół średnich to nie tylko szansa na zdobywanie wiedzy i cennych doświadczeń, ale także zapoznanie się z pracą naukową i procesem badawczym.

Fundacja wspiera również Centrum Edukacji Technologicznej PORT – Ogrody Doświadczeń w realizacji warsztatów edukacyjnych z zakresu chemii, fizyki, biologii i ekologii dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i średnich. W ubiegłym roku w Ogrodach Doświadczeń przeprowadzonych zostało blisko 140 godzin zajęć, w których wzięło udział 1,5 tys. uczestników z 35 placówek oświatowych. W 2023 r. centrum edukacyjne Łukasiewicz – PORT rozwija swoją działalność, oferując nowy program warsztatów odkrywających przed uczestnikami fascynujący świat nauki.

Aktywność Fundacji wykracza poza teren Wrocławia. Dzięki porozumieniom zawartym z samorządami powiatów średzkiego, wołowskiego i trzebnickiego, oferta edukacyjna Łukasiewicz – PORT trafia również do uczniów z tych rejonów. Mogą uczestniczyć w programach Centrum Edukacji Technologicznej PORT – Ogrody Doświadczeń i uczyć się przez doświadczenie w nowoczesnych laboratoriach naszego Instytutu.

Zachęcamy do wsparcia działalności Fundacji i rozwoju wartościowych programów edukacyjnych poprzez przekazanie 1,5% podatku przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

KRS: 0000787023