Porozumienie o współpracy z Powiatem Wołowskim podpisane

Porozumienie o współpracy z Powiatem Wołowskim podpisane

29.06.2022r

Innowacja, rozwój, doświadczenie  – pod takim hasłem odbyła się konferencja inaugurująca współpracę między Fundacją Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii i Powiatem Wołowskim. Jej celem jest popularyzacja nauki i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży, wspólna realizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji, ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i nauki.

Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie szkół powiatu wołowskiego będą mogli uczestniczyć w programach Centrum Edukacji Technologicznej PORT – Ogrody Doświadczeń i uczyć się przez doświadczenie w nowoczesnych laboratoriach naszego Instytutu.

Podczas konferencji wykład na temat optyki i fotoniki wygłosiła dr hab. Joanna Cybińska, dyrektor Centrum Inżynierii Materiałowej w Łukasiewicz – PORT.

Powiat wołowski reprezentowali starosta Janusz Dziarski oraz wicestarosta Jarosław Iskra.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dolnośląski Kurator Oświaty. To już kolejna współpraca z powiatami województwa dolnośląskiego nawiązana przez Fundację PORT! Dzięki porozumieniom zawartym z Powiatem Trzebnickim i Powiatem Średzkim oferta edukacyjna Łukasiewicz – PORT trafi również do uczniów z tych rejonów